Polityka Prywatności

Polityka prywatności Portalu Pimpon

 1. Wprowadzenie

  a. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu informowanie Użytkowników o sposobach, celach i zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez Portal Pimpon.

  b. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu jest [Wpisz nazwę firmy lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie portalem], z siedzibą pod adresem [Wpisz adres].

 2. Rodzaje zbieranych danych

  a. Podczas korzystania z Portalu Pimpon mogą być gromadzone następujące rodzaje danych osobowych:

  i. Dane rejestracyjne: adres e-mail, login, hasło.

  ii. Dane profilowe: zdjęcie profilowe, opis profilu.

  iii. Dane dotyczące aktywności na Portalu: przeglądane treści, komentarze, oceny.

  b. Portal może również automatycznie gromadzić pewne informacje techniczne, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, czas wizyty na stronie.

 3. Cel i podstawy przetwarzania danych

  a. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcji Portalu oraz zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

  b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (regulaminu) zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

 4. Ochrona danych

  a. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.

  b. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, które muszą zapewnić zachowanie poufności tych danych.

 5. Prawa Użytkowników

  a. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

  b. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonych celach, w tym celach marketingowych.

 6. Pliki cookies

  a. Portal może korzystać z plików cookies w celu śledzenia aktywności Użytkowników na Portalu oraz zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

  b. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 7. Zmiany w Polityce prywatności

  a. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Portalu.

  b. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej Polityki prywatności.